PRESSEMELDINGER

Pressedekning er viktig for en vellykket utgivelse. Pressemeldinger inneholder nødvendig informasjon for å kunne korrespondere med playlistere, bloggere og andre media med forventet etikette. 

FRI5K - Where the Roses Grow

Han er norsk og bor i Oslo, men har utdanning fra Storbritannia, jobbet i USA som produsent, og gir ut musikk på engelsk…FRI5Ks debututgivelse appellerte til både norsk og engelsk presse.  Vi laget en pressemelding som funket på begge språk og inneholdt alle detaljene om hans bakgrunn på en konsis måte. 

UTVALGT KAMPANJE: